Річний звіт роботи закладу дошкільної освіти за 2019-2020 навчальний рік

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І.1. Пояснювальна записка

Комунальна організація (установа, заклад) «Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області загального розвитку на підставі рішення Конотопської міської ради 7 сесії 11 скликання від 28.04.2016 р. «Про заміну засновника, перейменування та затвердження Статуту Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Підлипненської сільської ради Сумської області. Чинний Статут закладу затверджено рішенням Конотопської міської ради 11 сесії 7 скликання від 28.04.2016 року.

Заклад дошкільної освіти знаходиться за адресою: с.Підлипне, м. Конотоп Сумської області, вулиця Короленка , будинок №18А , розрахований на   42 місця  для дітей віком від трьох – до шести років.

За результатами державної атестації регіональною експертною радою з питань ліцензування та атестації освітніх закладів при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації від 24.05.2012 року, протокол № 108 заклад визнано атестованим ,  рівень  освітньої діяльності – «достатній».

На кінець 2019-2020 навчального року нараховувалось  32  дитини. У своєму складі ЗДО має 2 різновікові групи. Упродовж навчального року працювало:

– І різновікова група  «Квіточка» – для дітей молодшого та середнього дошкільного віку – 19 дітей;

– ІІ різновікова група  «Сонечко»– для дітей середнього та старшого дошкільного віку – 13 дітей.

І.2. Аналіз умов

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти  створюються  умови для оптимального розвитку дітей , упродовж навчального року колектив  закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі.

Педагогічний колектив складається з 7 педагогічниї працівників, в тому числі директор(завідувач),  практичний психолог,  музичний керівник.

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі:

Повна вища фахова освіта – 3 (43%)

Повна вища педагогічна освіта за іншим фахом – 2 (29%)

Неповна вища фахова освіта – 2 (29%)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними підрахунками нижче норми:

Вища категорія – 0 (0%)

І категорія – 1 (14%)

ІІ категорія – 1 (14%)

Спеціаліст – 4 (68%)

Встановлено тарифний розряд –  1 (14%)

Упродовж навчального року заклад дошкільної освіти  педагогічними кадрами був укомплектований  повністю. Аналіз оцінювання умов діяльності закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, роботи з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

Від 1 року до 5 р. – 4 (58%)

Від 5 років до 10 р. – 1 (14%)

Від 15 років до 20р. – 1 (14%)

Більше 25 років – 1 (14%)

1.3. Аналіз управлінської, методичної та організаційно-педагогічної роботи

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечення здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», методичних рекомендацій Сумського ОІППО, відділу освіти Конотопської міської ради, заклад дошкільної освіти  «Колосок» проводив методичну роботу з метою підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності педагогів закладу та якісного методично-психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Методична робота у 2019- 2020 н.р. проводилась відповідно до пріоритетних завдань закладу з урахуванням даних діагностики та анкетування педагогічних працівників.

Зміст та форми методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі були визначені в  Річному плані та направлені на підвищення якості дошкільної освіти через реалізацію пріоритетних завдань, визначених педагогічним колективом на 2019-2020 навчальний рік, а саме:

 1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 2. Організувати освітній процес – як цілісний процес взаємодії дорослих і дітей, який носить особистісно-орієнтований характер, та  спрямований на досягнення соціально-значущих результатів — набуттю життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності.

3.Продовжувати формування елементарної компетенції з питань здорового способу життя на основі еколого-оздоровчого виховання  дітей, враховуючі інноваційні методи та форми роботи з дітьми.

 1. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент вебсайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok. Звернути увагу на педагогіку партнерства, яка передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

Професійно-методична компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалась завдяки використанню різних форм методичної роботи. Так упродовж навчального року згідно перспективного плану 1 педагог:  вихователь Тарасенко О.М., що складає 14 відсотків  пройшли курси підвищення кваліфікації при  Сумському ОІППО. Педагоги систематично відвідували зсідання методичних об’єднаннь закладі дошкільної освіти  міста різних категорій з наступним обговоренням на нарадах при завідуючій особистих вражень, отриманих рекомендацій.

Педагогічні працівники закладу систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради закладу дошкільної освіти. На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

– про підсумки літньої оздоровчої кампанії. Підготовки до нового навчального року (протокол №1 від 29.08.2019);

-про національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності (протокол №2 від 28.11.2019);

– про екологічне виховання дошкільників(протокол №3 від 28.02.2020);

– про підсумки освітньої роботи за 2019-2020 н.р. Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального року (протокол №4 від 28.05.2020);

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи.

Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами: у вересні місяці семінар у рамках круглого столу « Інтеграція спадщини Сухомлинського В.О. у сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти», в грудні місяці педагогічна майстерня «Природничо-наукова світа дошкільників та формування здоровязбережувальної компетентності на зимовій прогулянці» (STREAM- освіта , обмін досвідом роботи, презентація творчих доробків), в квітніні семінар в формі круглого столу «Забзпечення наступності дошкільної та початкової школи в умовах впровадження Державного стандарту початкової школи»(обговорення основних принципів наступності, шляхів модрнізації форм і змісту роботи з дітьми відповідно до Концепції нової української школи)

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною освітньою програмою «Дитина». Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впровадженні перспективного педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Підвищенню професійної компетентності педагогів позитивно сприяла така форма методичної роботи, як колективний перегляд педагогічного процесу, який є однією з дієвих форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з різним рівнем освіти та стажем педагогічної діяльності. Вихователь Тарасенко О.М.,  підготувала і провела цікавий екологічний квест  «Сторінками осінньої казки». В ході відкритого перегляду, педагог продемонструвала свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності, підтримувати дитячу зацікавленість.

На виконання Річного плану роботи та з метою формування в дошкільників екологічного світогляду, пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчих здібностей та пізнавальної діяльності; формування практичних умінь та навичок щодо виготовлення новорічних і різдвяних композицій, які створюють різдвяну атмосферу без знищення живого дерева, активізації творчого потенціалу дітей, педагогів та батьків вихованців, виховання почуття прекрасного, в  закладі дошкільної освіти зу вересні місяці проведена виставка  композицій з природнього матеріалу «Жовтогарячі барви осені», в грудні місяці виставка-новорічно різдвяних композицій «Зимовий вернісаж», в квітні – проведенно виставку дитячого малюнку – «Великодня писанка».

Змістовними та цікавими формами методичної роботи упродовж року були:

– 18 вересня 2019 року – Всеукраїнський Олімпійський день в рамках Місячника фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи

–   14.10. – 18.10. 2019 р. – Тиждень ОБЖД

– 04.11.-08.11.2019 р. «Як пісня в поході козакам допомагала» музично-спортивна розвага в рамках удожньо-естетичного  тижня

– 19 грудня 2019 року проведена музично-тематична розвага «Святий Миколаю, я на тебе чекаю»

– 06.03.2020 музично-театральний колаж «Пригоди Мухи-Цокотухи на новий лад»

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації освітнього процесу. Педагогам  закладу дошкільної освіти надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду педагогів закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при СОІППО.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в Підлипненсткому ЗДО «Колосок» за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити як достатній. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Проте актуальним залишається постійне розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти, удосконалення системного підходу до методичного та інформаційноаналітичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, пошуку і впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільної освіти із сім’ями вихованців, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.

І.4. Аналіз результатів освітнього процесу

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх завдань чинної програми «Дитина»- освітня програма для дітей від 2 до 7 років, з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

Проте варто розширювати діапазон дидактичних методів і прийомів розвивальними іграми і вправами, логічними задачами, проблемними питаннями, ігровими технологіями, що активізують у дітей мислення і уяву. Потрібно активізувати роботу по організації систематичних спостереження, пошуково-дослідну діяльності, використовуючи розвивальне середовище групи та навколишнього природного оточення. В освітньому процесі слід надавати перевагу спілкуванню дорослого з дітьми у формі діалогу. При цьому, необхідно визнавати право дитини на ініціативні висловлювання, аргументоване відстоювання своїх пропозицій, право на помилку. Це сприятиме розвитку в дитини активності, ініціативності, почуття власної гідності і самоповаги. Доцільно створювати емоційно значимі ситуації, підтримувати діалогічне спілкування між дітьми. Слід посилити роботу з активізації мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню ними знайомого і нового матеріалу, заохочувати до постановки питань, висування припущень, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності та інше. Під час проведення організованої навчально-пізнавальної діяльності важливо систематично використовувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні технології, методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці, раціонально поєднувати вербальні, наочні та практичні методи.

Перспективними напрямами роботи щодо подальшого підвищення якості освітнього процесу є орієнтири змістового наповнення освітньої роботи відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 р. №1/9-419) та Державних вимог до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

І.5. Аналіз результатів гурткової роботи

Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається закладом дошкільної освіти з урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків. На кінець навчального 2018-2019 навчального року було охоплено гуртковою роботою 24 дитини, що становить 73 відсотки від загальної кількості дітей дошкільного віку.

Упродовж навчального року в  закладі дошкільної освіти працювало 2 гуртки:

– Фізкультурно-оздоровчий гурток «Школа мʹяча» (послуги безоплатні: 11 дітей)

– Екологічний гурток «Маленькі природолюби» (послуги безоплатні: 11 дітей).

Програми гурткової роботи затверджені на засіданні педагогічної ради закладу. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 11  дітей. У розкладі занять уникалось дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісноорієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. Залишається проблемою в керівників гуртків  проведення відкритих занять для батьків.

І.6. Аналіз результатів медико – профілактичних заходів

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувальнооздоровчих заходів передбачений розділом  «План роботи медичних працівників» Річного плану роботи. План роботи медичної служби на 2019-2020 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі. Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось сестрою медичною старшою Шевченко Н.М. та дільничним лікарем.

План роботи медичних працівників включав розділи:

– організаційна робота;

– лікувально-профілактична робота;

– протиепідемічна робота;

– санітарно-гігієнічна робота;

– робота з диспансерною групою дітей.

Медичне обслуговування в ЗДО включало проведення обов’язкових медичних оглядів, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Обов’язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами Центральної та дитячої поліклініки за розпорядженням головного лікаря Конотопської дитячої поліклініки. У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу». Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ЗДО – щоквартально, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.  Особиста гігієна персоналу не порушувалась. Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.

Лікувально-профілактична робота в  закладі дошкільної освіти спрямована на:

–    проведення антропометричних вимірювань дітей. (1 раз на квартал)

– організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами (дерматологом, ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом). (1 раз на рік)

– надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків. (за необхідністю)

– обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. (1 раз на рік)

–  проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання. (постійно)

– ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів. (постійно)

– участь у складанні перспективного і щоденного меню. (щоденно)

– перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. (щоденно)

– підрахунок калорійності. (постійно)

– контроль за закладкою продуктів. (постійно)

– контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. (постійно)

– контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу. (постійно)

– медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу. (постійно)

– своєчасне проведення диспансеризації шестирічних. (постійно)

– контроль за забезпеченістю аптеки необхідними ліками та медичними інструментами. (постійно)

– розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на весняно-літній період. (постійно)

Зміст протиепідемічної роботи направлено на:

контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів, (постійно)

проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з іншими респіраторними захворюваннями. (постійно)

–   контроль по групах за прийманням дітей вранці. (постійно)

–  суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду. (постійно)

– на час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. (постійно)

– навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму. (постійно)

– суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. Приймання дитини тільки за наявності в неї документації із медичного закладу та довідки про проведення лікування. (постійно).

Станом на 01.01.2020 року в  закладі дошкільної освіти  нараховується 33дитини, з них дівчаток – 15, хлопчиків – 18. Для збереження та зміцнення здоров’я малюків у закладі затверджена модель загартування дітей у дитячому садочку і сім’ї та модель організації рухового режиму дітей з урахуванням засобів та форм роботи з фізичної культури. Систематично з дошкільнятами проводиться комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених даним планом.

Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в  закладі в літній період проводиться у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:

 1. Організація змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення

дітей, забезпечення активного відпочинку.

 1. Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж

навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе.

 1. Збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі

різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної,

комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної, трудової.

Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на виробничих нарадах, фіксувались в наказах.

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 64% до 94%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики. Упродовж року проведені тематичні Тижні ОБЖД в жовтні та квітні місяці.

Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої роботи педагогів, освітньо-виховної роботи з дошкільниками по формуванню правил безпечної поведінки в довкіллі, виробленню довільної безпечної поведінки дітей в довкіллі, накопиченню методичних розробок, авторських напрацювань, систематизації матеріалів по ОБЖД.

1.7.Організація харчування дітей

Організація харчування дітей у  закладі дошкільної освіти здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в закладі, а саме:

– відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

– прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

– збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

– дотриманню технології приготування їжі;

– складанню перспективного меню;

– організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

Відповідальними особами вчасно подавалась заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. У дошкільному навчальному закладі встановлено 4-х разове харчування. . Сестрою медичною старшою закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої  сировини в залежності від кількості дітей в  закладі дошкільної освіти та затверджених норм харчування. Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Добовий харчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог постанови Кабміну України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Комірником своєчасно надавались замовлення на продукти, і раз на три дні подавались уточнені заявки. Комісією з бракеражу продуктів харчування приймались якісні продукти, з повним пакетом документів. За минулий рік майже на 100% виконано норми з хліба житнього, борошна, риби, сухофруктів, сметани, м‛ясо птиці, олії, круп, цукру, яйця курячого. Не в повному обсязі виконано з хліба пшеничного, овочів, соку, кондитерських виробів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування . Натуральні норми харчування у 2019 році виконано на 72%. Вартість харчування за 2019 рік була в групах дітей дошкільного віку в середньому становила 26 грн. Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, сестрою медичною старшою. Складання меню-розкладу здійснюється сестрою медичною старшою, кухарем на підставі двотижневого меню та вчасно підписується керівником закладу.

Працівники, які займаються з організацією харчування дітей, вчасно проходять обов’язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

Упродовж 2019-2020 н.р. спеціалісти Конотопського міськрайонного відділу ДУ Сумського ОЛЦ МОЗ України здійснювали контроль за організацію харчування дітей у ЗДО. Було проведено моніторингові лабораторні дослідження, виконано кількісну оцінку якості та безпечності харчування, інших факторів середовища життєдіяльності. Досліджено:

змиви на санітарно- показову мікрофлору з обладнання та посуду – 20, змиви на наявність яєць гельмінтів – 10, змивів з овочів на наявність яєць гельмінтів – 10, позитивних – немає;

на калорійність – 3 зразки, відхилень від меню-розкладки не встановлено, коефіцієнт виконання (КВ) калорійності в межах допустимому відхиленні ± 5%;

проб овочів на вміст нітратів, пестицидів, радіонуклідів, солей в’язких металів – по 1 зразку, відповідають НД;

піску на наявність яєць гельмінтів – 2 зразки, позитивних – немає. Обстежено дітей: На ентеробіоз – 12,  інфікованих дітей – не виявлено. Таким чином, за результатами об’єктивних ( лабораторних та інструментальних) методів досліджень порушень санітарно-гігієнічних норм та правил у закладі не встановлено. Санітарно- мікробіологічне дослідження :

 • змиви на яйця гельмінтів;
 • вода питна;
 • змиви на санітарно-показову мікрофлору. Позитивних проб – немає.

готових страв на мікробіологічні показники – 1, відібрані зразки відповідають вимогам НД.

мікроклімат 2 груп, показники в нормі. Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227).

Директором (завідувачем) Левадньою  О.В. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство тощо. Зауваження стосувались своєчасної заміни спецодягу, порціювання блюд, оновлення маркування посуду, щодо своєчасного та якісного проведення генерального прибирання; щодо дотримання режиму видачі готових страв, та зберігання добових проб. Питання організації харчування дітей в ЗДО включались в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

І.8. Аналіз результатів взаємодії з сім’єю та громадськістю

Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до Річного плану роботи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції); методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника» з рубриками:

Що таке «готовність до школи»

Особиста готовність до школи

Інтелектуальна готовність дитини до школи

Вольова готовність дитини до школи

Режим майбутнього школяра

Як відповідати на дитячі запитання

Які ви батьки

Поради батькам

Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі Підлипненською ЗОШ: директором школи Щербиною В.Б., вчителями: Шпотою Н.А.,Пархоменко Л.В. Педагоги школи брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічної ради, відвідували заняття в групі «Сонечко». Взаємодія  закладу дошкільної освіти і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

 • взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;
 • взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;
 • взаємодія дошкільного закладу і шкіл з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. В подальшому реалізацію принципів наступності та перспективності доцільно забезпечувати через:

-вивчення Концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;

– визначення спільних тенденцій розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи;

– спрямування роботи на пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (у редакції 2012р.) та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.);

– узгодження змістових і технологічних аспектів здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей через обізнаність учителів початкових класів із програмами, методами, прийомами розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі дошкільної освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами, технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової школи;

– забезпечення сприятливих умов для уникнення ситуацій форсування або штучного сповільнення природного темпу розвитку дітей;

– забезпечення цілісності процесу особистісного й інтелектуального розвитку дітей за умови внутрішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти і початкових класах закладів загальної середньої освіти;

– забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти шляхом єдності підходів до організації життєдіяльності дитини шостого та сьомого (восьмого) років життя незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття освіти.

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в дошкільному закладі. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.  Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт  закладу дошкільної освіти. Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність ЗДО та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Дошкільний заклад має свою сторінку у соціальній мережі Facebook: на якій оперативно розміщується вся інформація і світлини про перебіг освітніх подій в закладі дошкільної освіти  «Колосок».

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи, положень Державного стандарту початкової освіти, Базового компоненту дошкільної освіти та з метою забезпечення наступності змісту та уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової освіти доцільно змінити аспекти взаємодії закладу дошкільної освіти і батьків. Інформаційно просвітницьку роботу направити на:

– анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;

– ознайомлення батьків з психологічними закономірностями розвитку дітей молодшого, старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;

– проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти;

– проведення Інтернет-консультацій, форумів для батьків;

– проводити роз’яснювальну роботу щодо посилення розвивальної і виховної складової освітнього процесу, надання пріоритету соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності тощо. Продовжувати працювати над розширенням форм та видів співпраці родинами.

І.9. Аналіз результатів роботи психологічної служби

Річний план психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи  закладу дошкільної освіти з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2019– 2020 навчальний рік. Впродовж року психологічним супроводом були охоплені батьки, діти, педагоги ЗДО. Супроводжувалися питання підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі,  адаптації вихованців молодших груп до нових умов перебування, формування у батьків свідомого ставлення до своїх обов’язків, інтеграції дітей групи ризику і з особливими потребами в освітній простір закладу, розвитку у педагогів відповідних психологічних знань для роботи з дітьми та батьками. Завдання роботи були реалізовані через виконання основних складових річного плану психолога. В межах організаційно – методичної роботи були підготовлені матеріали до семінарських занять і консультацій з педагогами і батьками закладу, розроблені тематики засідань творчої групи на тему: «Психологічний супровід дитини у сучасних умовах», підготовлені заходи до тижнів толерантності і психології «Я відкритий для тебе», «Психологія в моєму житті», акцій «16 днів без насильства», «Жити в світі, де є ВІЛ», упорядковані корекційно – розвивальні заняття для роботи з дітьми різних категорій, створені банки даних на дітей кожної вікової групи, підібрана література і розвивальні посібники. Підвищення фахового рівня психолога відбувалося через участь у міських семінарах впродовж навчального року. Були підготовлені виступи, практичні вправи, інформаційні повідомлення на теми: «Організація індивідуальної роботи з дітьми в період адаптації». Упродовж року збиралася інформація та готувалися повідомлення, довідки, виступи до педагогічних рад, що стосувалися висвітлення проблем, пов’язаних з формуванням у дітей логічного мислення, впровадження інноваційної діяльності.

Тематика виступів на засіданнях педагогічної ради у 2019 – 2020 н. р.:1. Про стан соціально – психологічної та емоційно – вольової готовності старших дошкільників до навчання у школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.

Індивідуальним консультуванням охоплювалися батьки, педагоги та інші спеціалісти закладу, що дозволило зробити психологічний супровід дітей більш ефективним. Зверталися родини за роз’ясненням проблем підготовки дітей до школи (інтелектуальна, мотиваційна, особистісна готовність), формування навичок конструктивного спілкування з однолітками, розвитку самооцінки, вибору школи відповідно до здібностей дитини.

Пріоритетними завданнями роботи практичного психолога на 2020 – 2021 навчальний рік є: сприяти психологічній просвіті батьків і педагогів у формуванні у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду; сприяти успішній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами і «групи ризику» в соціальний простір ЗДО; продовжувати роботу щодо здійснення системного підходу у питаннях забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку і початкової ланки школи; сприяти розкриттю творчого потенціалу молодих спеціалістів ЗДО і створенню оптимальних умов адаптації їх на робочому місці; формувати у педагогів знання, уміння та навички щодо роботи з батьківським колективом груп.

І.10. Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

Матеріальна база  закладу дошкільної освіти у задовільному стані, заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Упродовж 2019-2020 навчального року та в рамках заходів щодо підготовки матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти  «Колосок» до нового навчального року за рахунок бюджетних коштів, замінено водопровідні труби, раковини, компакт-унітаз, комплектуючі до дитячих унітазів в туалетній та мийній кімнаты групи «Сонечко», підключено гарячу воду.В коридорі відремонтовано освітлення  та замінено світильники в коридорі, в туалетній , мийній кімнатах та групі «Сонечко» . Проведено поточний ремонт коридору, туалетної та мийної кімнати, коридору харчобоку (пофарбовано стелю, стіни, підлогу.)

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу. Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку. На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ЗДО у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, меблі, предметноігрове середовище:

– педагогічного процесу;

– усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту;

– фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази;

– бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей;

– умов праці працівників дошкільного закладу.

Потребує утеплення та облаштування фасад будівлі  закладу , продовження роботи по забезпеченню освітнього процесу сучасними мультимедійними засобами.

І.11 Аналіз програмового та методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО

Організація освітньої роботи в  закладі дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти проводилась за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:

освітньою програмою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.

Парціальними освітніми програмами:

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

Чинними комплексними освітніми, парціальними програмами, методичними рекомендаціями до них, методичною, навчальною літературою, наочними посібниками  дошкільний заклад забезпечений на 70%.

Педагоги закладу упродовж року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та  сайтах.

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти у межах Базового компонента дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році буде здійснюватись за комплексними і парціальними програмами, навчально-методичною літературою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України або схваленою для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Перелік навчальної літератури, програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти (https://goo.gl/17YmaJ).

 

Організація освітньої діяльності в  закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів. Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюватиметься за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:

освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» 2016 року,

Парціальними освітніми програмами:

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

– «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *