Правила прийому до закладу

1.Прийом дітей до ЗДО здійснюється відповідно до електронної черги в заклад дошкільної освіти.https://su.isuo.org/preschools/view/id/45050

2.Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами) прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

-заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

До заяви про зарахування батьки додають такі документи, як:

– копія свідоцтва про народження дитини

– медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти та інформацією щодо проведення щеплень.

3.Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у  заклади дошкільної освіти:

-дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).Згідно з п.17 статті 20 та п. 2 статті 30  Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

-дітям військовослужбовців (першочергово).Згідно з п. 4статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

-дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).Згідно з п.4 статті 83. Закону України «Про прокуратуру». Документ ВРУ 1697-18.

4.При зарахуванні дитини до ЗДО батькам також  необхідно мати документи, що підтверджують наявність пільг, паспорт, папку для зберігання документів.

Першочерговість зарахування

Зарахування дітей до закладів освіти відбувається наприкінці оздоровчого періоду не пізніше 31 серпня у порядку надходження заяв батьків про зарахування дитини до закладу освіти (групи).

У першу чергу до закладів освіти зараховують дітей, які:

– проживають на території обслуговування закладу освіти (у разі закріплення)

– є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому закладі освіти

–  є дітьми працівників цього ж закладу освіти

– належать до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями

– мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,та влаштовані до сімейних форм виховання діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей мали статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, але втратили його у зв’язку з усиновленням (у разі, якщо батьки дитини не зберігають таємницю усиновлення) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до законодавства або міжнародних договорів та угод.

Формування груп

Групи формують щорічно наприкінці оздоровчого періоду не пізніше 31 серпня. Розподіл вихованців між групами здійснюють, як правило, ознаками:

–  віковими (одновіковими, різновіковими)

–  сімейними (родинними) — зарахування в одну групу дітей, які перебувають між собою в родинних стосунках.

Переведення вихованців до іншого закладу освіти (групи)       Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу освіти здійснюють щорічно наприкінці оздоровчого періоду не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного закладу освіти до іншого один з батьків має письмово звернутися до обраного закладу освіти щодо можливості зарахування своєї дитини. Керівник того закладу освіти протягом 10 робочих днів з дати надходження звернення інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідної вікової групи із вказаним кінцевим строком подання заяви та необхідних документів.

Переведення вихованця із закладу освіти (групи) загального типу до закладу освіти (групи) компенсуючого типу або до інклюзивної групи відбувається:

– за наявністю вільних місць у разі виявлення порушень розвитку або погіршення стану здоров’я, що підтверджено відповідними висновками ЛКК чи ІРЦ.

Переведення дітей із закладу (групи) компенсуючого типу або дітей з особливими освітніми потребами інклюзивної групи до закладу освіти (групи) загального типу відбувається у випадку покращення стану здоров’я дитини за письмовою заявою батьків.

 

 Відрахування вихованців із закладу освіти

За відрахування вихованця керівник закладу освіти зобов’язаний письмово повідомити про це одного з батьків мінімум за 10 к. дн. до відрахування, зазначивши підстави.

Із закладу освіти відраховують з таких причин:

– за заявою одного з батьків дитини, досягнення вихованцем повних 7 років станом на 1 вересня (8 років у вихованців закладів освіти компенсуючого типу та дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних або спеціальних групах), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти,

– що передбачає його відрахування (за бажанням батьків) до 31 серпня поточного року переведення вихованця до іншого закладу освіти на підставі медичних протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти

– у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом двох місяців поспіль без поважних причин протягом навчального року.